meta

de Weyert

based on 26 tracks & routes #2 hike out of 4 in
10.5 mi
Distance
6 hrs 33 min
Time
terrain
62 ft
Elev Gain

Overview

This is a difficult one way trail in Nationaal Landschap Drentsche Aa.

This trail goes by De Vledders, Schipborgse Diep, Picnic table, Hunebed D10 Gasteren, TIP-Toeristisch Informatiepunt, De Heest, and de Weyert.


Sights to See


    Rate this Hike


Public Tracks

user_profile
Leo Kennis 5 years, 10 months ago
LAW 9-1 (04) Zuidlaren - Rolde
Drentsche Aa - Voorbij Groningen loopt u over de eerste onverharde zandwegen. Dit is de streek waarde hunebedden liggen, grafheuvels uit de prehistorie. Het pad slingert door het bekenstelsel van de Drentsche Aa. Dit eeuwenoude kleinschalige landschap met bloemrijke weiden langs het water gaat op het Ballooerveld over in de grote stille heide, met schapen.Het landschapspark Drentsche Aa omvat ruim 10.000 ha natuur en landbouwgrond en zestien dorpen en gehuchten. De belangrijkste natuurwaarden liggen langs de Drentsche Aa, een van de weinige beken in Nederland die een natuurlijke, meanderende loop heeft behouden. Ruilverkaveling en kanalisering hebben hier weinig invloed gehad. Voor zover dit wel het geval is, probeert men het kleinschalige, oorspronkelijke landschap zo veel mogelijk te herstellen. Kronkelende beken, karakteristieke houtwallen, sfeervolle brinkdorpen met Saksische boerderijen en bolle akkers zijn hier nog veel te vinden. Ook ‘gemene’ heidevelden, zoals het Ballooerveld en de Gasterse Duinen, zijn bewaard gebleven.
user_profile
Leo Kennis 5 years, 10 months ago
LAW 9-1 (04) Zuidlaren - Rolde
Drentsche Aa - Voorbij Groningen loopt u over de eerste onverharde zandwegen. Dit is de streek waarde hunebedden liggen, grafheuvels uit de prehistorie. Het pad slingert door het bekenstelsel van de Drentsche Aa. Dit eeuwenoude kleinschalige landschap met bloemrijke weiden langs het water gaat op het Ballooerveld over in de grote stille heide, met schapen.Het landschapspark Drentsche Aa omvat ruim 10.000 ha natuur en landbouwgrond en zestien dorpen en gehuchten. De belangrijkste natuurwaarden liggen langs de Drentsche Aa, een van de weinige beken in Nederland die een natuurlijke, meanderende loop heeft behouden. Ruilverkaveling en kanalisering hebben hier weinig invloed gehad. Voor zover dit wel het geval is, probeert men het kleinschalige, oorspronkelijke landschap zo veel mogelijk te herstellen. Kronkelende beken, karakteristieke houtwallen, sfeervolle brinkdorpen met Saksische boerderijen en bolle akkers zijn hier nog veel te vinden. Ook ‘gemene’ heidevelden, zoals het Ballooerveld en de Gasterse Duinen, zijn bewaard gebleven.