meta

Hoornsedijk

1 review #1 hike out of 2 in
12.9 mi
Distance
7 hrs 59 min
Time
terrain
56 ft
Elev Gain

Overview

This is a difficult one way trail in Drenthe.


    Rate this Hike

    user_profile
    3 years, 11 months ago
    Oops lo I’ll I’ll y


Public Tracks

user_profile
Leo Kennis 6 years ago
LAW 9-1 (03) Groningen - Zuidlaren
Drentsche Aa - Voorbij Groningen loopt u over de eerste onverharde zandwegen. Dit is de streek waarde hunebedden liggen, grafheuvels uit de prehistorie. Het pad slingert door het bekenstelsel van de Drentsche Aa. Dit eeuwenoude kleinschalige landschap met bloemrijke weiden langs het water gaat op het Ballooerveld over in de grote stille heide, met schapen.Het landschapspark Drentsche Aa omvat ruim 10.000 ha natuur en landbouwgrond en zestien dorpen en gehuchten. De belangrijkste natuurwaarden liggen langs de Drentsche Aa, een van de weinige beken in Nederland die een natuurlijke, meanderende loop heeft behouden. Ruilverkaveling en kanalisering hebben hier weinig invloed gehad. Voor zover dit wel het geval is, probeert men het kleinschalige, oorspronkelijke landschap zo veel mogelijk te herstellen. Kronkelende beken, karakteristieke houtwallen, sfeervolle brinkdorpen met Saksische boerderijen en bolle akkers zijn hier nog veel te vinden. Ook ‘gemene’ heidevelden, zoals het Ballooerveld en de Gasterse Duinen, zijn bewaard gebleven.
user_profile
Leo Kennis 6 years ago
LAW 9-1 (03) Groningen - Zuidlaren
Drentsche Aa - Voorbij Groningen loopt u over de eerste onverharde zandwegen. Dit is de streek waarde hunebedden liggen, grafheuvels uit de prehistorie. Het pad slingert door het bekenstelsel van de Drentsche Aa. Dit eeuwenoude kleinschalige landschap met bloemrijke weiden langs het water gaat op het Ballooerveld over in de grote stille heide, met schapen.Het landschapspark Drentsche Aa omvat ruim 10.000 ha natuur en landbouwgrond en zestien dorpen en gehuchten. De belangrijkste natuurwaarden liggen langs de Drentsche Aa, een van de weinige beken in Nederland die een natuurlijke, meanderende loop heeft behouden. Ruilverkaveling en kanalisering hebben hier weinig invloed gehad. Voor zover dit wel het geval is, probeert men het kleinschalige, oorspronkelijke landschap zo veel mogelijk te herstellen. Kronkelende beken, karakteristieke houtwallen, sfeervolle brinkdorpen met Saksische boerderijen en bolle akkers zijn hier nog veel te vinden. Ook ‘gemene’ heidevelden, zoals het Ballooerveld en de Gasterse Duinen, zijn bewaard gebleven.