Gordon created a new route, ne prld ti polk - 56.2 mi 
March 16, 2015

ne prld ti polk

56.2 mi 
Gordon created a new route, ne ptld to adtoria - 71.7 mi 
March 16, 2015

ne ptld to adtoria

71.7 mi 
Gordon created a new route, tw - 1.5 mi 
December 01, 2014

tw

1.5 mi 
Gordon created a new route, t w - 2.1 mi 
November 30, 2014

t w

2.1 mi 
Gordon created a new route, wilson - 4,113 ft 
November 30, 2014

wilson

4,113 ft 
Gordon created a new route, Route 11/19/14 07:09:20 AM - 4.6 mi 
November 19, 2014

Route 11/19/14 07:09:20 AM

4.6 mi 
Gordon created a new route, 705 ft - 704 ft 
October 31, 2014

705 ft

704 ft 
Gordon created a new track, sundial beach - 1.1 mi 
October 12, 2014

sundial beach

1.1 mi 
Gordon created a new route, half mile - 2,705 ft 
September 24, 2014

half mile

2,705 ft