meta

Knollenhaarweg

based on 16 tracks & routes #1 hike out of 10 in
12.4 mi
Distance
7 hrs 44 min
Time
terrain
220 ft
Elev Gain

Overview

This is a difficult one way trail in Overijssel.

This trail goes by Besthemerberg, Archemerberg, and DIKKE STEEN.


    Rate this Hike


Public Tracks

user_profile
Leo Kennis 7 years, 2 months ago
LAW 9-1 (10) Ommen - Hellendoorn
Sallandse Heuvelrug - Op een half uur lopen van Ommen beginnen de heuvels. De Archemerberg is tegen de tachtig meter hoog. Even een korte echte klim en dan op de top de beloning voor de wandelaar: verre uitzichten. Je loopt hier voornamelijk hoog over de heuvelrug, een eiland van bossen en heide in een zee van boerenland. Voor Nederlandse begrippen stekende Sallandse Heuvels best steil uit boven het omringende cultuurlandschap, als een vluchtheuvel voor de natuur. Vanaf de toppen heeft de wandelaar prachtige uitzichten over de verre omgeving. De landschappelijke en natuurwaarden zijn hoog, maar de recreatiedruk is de laatste jaren flink toegenomen. Sinds 2002 is het gebied beschermd als Nationaal Park. Doel is onder meer om de recreatie in goede banen te leiden en de natuurwaarden zo veel mogelijk te herstellen. De natuurlijke waarden behelzen vooral de heidecultuur en de daarbij behorende flora en fauna. Als de schapenteelt eind 19de eeuw in betekenis afneemt en de oude marke-organisaties bij de wet zijn opgeheven, begint de heide te vergrassen. Staatsbosbeheer gaat dan op grote schaal dennenbossen planten. Het in cultuur brengen van ‘woeste gronden’ wordt in deze tijd gezien als een groot goed.
user_profile
Leo Kennis 7 years, 2 months ago
LAW 9-1 (10) Ommen - Hellendoorn
Sallandse Heuvelrug - Op een half uur lopen van Ommen beginnen de heuvels. De Archemerberg is tegen de tachtig meter hoog. Even een korte echte klim en dan op de top de beloning voor de wandelaar: verre uitzichten. Je loopt hier voornamelijk hoog over de heuvelrug, een eiland van bossen en heide in een zee van boerenland. Voor Nederlandse begrippen stekende Sallandse Heuvels best steil uit boven het omringende cultuurlandschap, als een vluchtheuvel voor de natuur. Vanaf de toppen heeft de wandelaar prachtige uitzichten over de verre omgeving. De landschappelijke en natuurwaarden zijn hoog, maar de recreatiedruk is de laatste jaren flink toegenomen. Sinds 2002 is het gebied beschermd als Nationaal Park. Doel is onder meer om de recreatie in goede banen te leiden en de natuurwaarden zo veel mogelijk te herstellen. De natuurlijke waarden behelzen vooral de heidecultuur en de daarbij behorende flora en fauna. Als de schapenteelt eind 19de eeuw in betekenis afneemt en de oude marke-organisaties bij de wet zijn opgeheven, begint de heide te vergrassen. Staatsbosbeheer gaat dan op grote schaal dennenbossen planten. Het in cultuur brengen van ‘woeste gronden’ wordt in deze tijd gezien als een groot goed.