meta

Hulleweg

1 review
10.7 mi
Distance
6 hrs 41 min
Time
terrain
85 ft
Elev Gain

Overview

This is a difficult one way trail in Gelderland.Public Tracks

user_profile
Leo Kennis 5 years, 10 months ago
LAW 9-2 (02) Zelhem - Braamt
Achterhoek, Liemers en Montferland - In door aaneengesloten rustige landgoederen. Beken vormen de aderen in dit boomrijke cultuurlandschap. Rond Zelhem ligt een meer eigentijds boerenlandschap. Slangenburg is het laatste Achterhoekse landgoed. Het rivierdal van de Oude IJssel vormt een scherpe overgang en plotseling verandert alles: de taal, de boerderijen.De Achterhoek is een dekzandlandschap, doorsneden door kleine en grotere beken. Het leven speelde zich vanouds af rond de verspreid liggende essen, de beekdalen en de landgoederen van de oude adel. Een groot deel van het gebied bestond vroeger uit heide, stuifzanden en veenmoeras; het ‘onland’. Deze woeste gronden werden in de 19de en begin 20ste eeuw ontgonnen. De minst bruikbare gronden werden ingeplant met bos. Ondanks ruilverkavelingen - die vooral in de jaren ´50 en ´60 van de vorige eeuw plaats vonden - is het karakteristieke kampenlandschap nog goed herkenbaar. Dit landschap kenmerkt zich door afwisseling, kleinschaligheid en beslotenheid. Het is boerenland met verspreid liggende boerenhoeven en diverse landgoederen, met hoge natuur- en cultuurwaarden.Na de Achterhoek loopt u naar de van verre zichtbare heuvels van Montferland. Heuvelop gaat het, dalend en weer stijgend door stille uitnodigende bossen. Tot u aan de rand van het Rijndal in Duitsland staat.
user_profile
Leo Kennis 5 years, 10 months ago
LAW 9-2 (02) Zelhem - Braamt
Achterhoek, Liemers en Montferland - In door aaneengesloten rustige landgoederen. Beken vormen de aderen in dit boomrijke cultuurlandschap. Rond Zelhem ligt een meer eigentijds boerenlandschap. Slangenburg is het laatste Achterhoekse landgoed. Het rivierdal van de Oude IJssel vormt een scherpe overgang en plotseling verandert alles: de taal, de boerderijen.De Achterhoek is een dekzandlandschap, doorsneden door kleine en grotere beken. Het leven speelde zich vanouds af rond de verspreid liggende essen, de beekdalen en de landgoederen van de oude adel. Een groot deel van het gebied bestond vroeger uit heide, stuifzanden en veenmoeras; het ‘onland’. Deze woeste gronden werden in de 19de en begin 20ste eeuw ontgonnen. De minst bruikbare gronden werden ingeplant met bos. Ondanks ruilverkavelingen - die vooral in de jaren ´50 en ´60 van de vorige eeuw plaats vonden - is het karakteristieke kampenlandschap nog goed herkenbaar. Dit landschap kenmerkt zich door afwisseling, kleinschaligheid en beslotenheid. Het is boerenland met verspreid liggende boerenhoeven en diverse landgoederen, met hoge natuur- en cultuurwaarden.Na de Achterhoek loopt u naar de van verre zichtbare heuvels van Montferland. Heuvelop gaat het, dalend en weer stijgend door stille uitnodigende bossen. Tot u aan de rand van het Rijndal in Duitsland staat.